Kuntoutus

Kuntoutuksen tarkoituksena on potilaan toimintakyvyn lisääminen ja hyvinvoinnin edistäminen. Kaikkien polvivaivojen hoidossa käytetään aktiivista kuntoutusta, jonka tekee fysioterapeutti tai lääkäri. Polvinivelen kuntoutuksen tarkoituksena on saada potilas liikkumaan vapaasti ilman kipua trauman tai leikkauksen jälkeen. MAKNEE parantaa kuntoutuksen seurantaa, arvioimalla muutoksia nivelessä tietyin ajanjaksoin. Lopuksi laite pystyy arvioimaan kuntoutuksen tehokkuutta tai fysioterapeutin tuella tehdään korjauksia, jos tulokset eivät ole tyydyttäviä.